Nieuws HUBRIS

Lees hieronder het laatste nieuws over HUBRIS.

Op dinsdag 10 januari ging RAAK-PRO project HUBRIS (Human-Like Behaviour of Robotic In-Vehicle Systems) van start. Van de meeste van de 18 consortiumpartners en de 5 ondersteunende organisaties waren vertegenwoordigers aanwezig tijdens deze levendige interactieve sessie.

Projectleider Jan Benders heette de aanwezigen welkom en gaf een korte introductie van HUBRIS. De opzet is verdeeld in 5 werkpakketten, die deels opvolgend en deels parallel zullen worden uitgevoerd in de periode januari 2023 tot en met december 2026. De start van het project is enigszins vertraagd, maar Regieorgaan SiA heeft toegestaan om de volledige 4 jaar de tijd te nemen voor de uitvoering van het project.

Achtereenvolgens gaf Jan de leiders van de werkpakketten het woord om hun aandeel in het project kort toe te lichten. Zelf sloot hij de middag af met een overzicht van de administratieve verplichtingen die regieorgaan SiA van de HUBRIS-partners en projectmanager verwacht.

Lees meer over dit project (basis van HUBRIS, definitie van wensen, systemen modificeren en modellen bouwen, praktijktesten met betrokkenheid van bestuurders, integratie en demonstratie van HUBRIS, Communicatie en Disseminatie) in deze speciale nieuwsbrief (pdf)

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met collega Abhishek Tomar.

Bron: Nieuwsbrief Automotive Research

Contact informatie​

Projectleider

Jan Benders MSc
Program Manager Control Systems –
HAN Automotive Research
Jan.Benders@han.nl
+31(0)6-12537646

HUBRIS is een RAAK-PRO project, gefinancierd door Regieorgaan SIA.