Partners

Samen met in totaal 18 partners en vijf ondersteunende organisaties gaan we de komende vier jaar aan de slag om het gebruik van Automated Driving Systems te bevorderen door de systemen meer mensachtige gedragingen te laten vertonen; the human counterpart. Op 10 januari 2023 vond hiervoor de aftrap plaats van project HUBRIS. HUBRIS staat voor HUman-like Behaviour of Robotics In-vehicle Systems. In het project zullen onder andere rijscholen, adviseurs, softwaredesigners, data-analisten, leveranciers van technologie en een aantal kennisinstellingen samenwerken.

Ondersteunende organisaties

Contact informatie​

Projectleider

Jan Benders MSc
Program Manager Control Systems –
HAN Automotive Research
Jan.Benders@han.nl
+31(0)6-12537646

HUBRIS is een RAAK-PRO project, gefinancierd door Regieorgaan SIA.